Udvidelse af ejerkredsen / Expansion of the ownership circle

Som et led i et generationsskifte udvides ejerkredsen af Sports Pharma A/S

Som et led i et generationsskifte udvides ejerkredsen af Sports Pharma A/S. To af Sports Pharmas ansatte er blevet enige med ejer og direktør Thomas Flach om at købe sig ind i den 40-årige gamle virksomhed.

De to nøglemedarbejdere Kristian Seest og Jesper Hansen træder ind i ejerkredsen af Sports Pharma A/S. Kristian har været ansat i Sports Pharma A/S siden 2007 som fysioterapeut, kursusholder og produktspecialist. Kristian har han stor viden og knowhow om kunder, produkter og Leverandører.
Jesper blev ansat i Sports Pharma A/S i 2019. Jespers stærke analytiske og strukturelle tankegang har været med til at styrke organisationen og udvikle virksomheden.

”Som en del af en langsigtet plan for Sports Pharma, har jeg løbende med bestyrelsen drøftet videreførelsen af virksomheden, og det var derfor belejligt, at to af mine nøglemedarbejdere henvendte sig til mig med henblik på at købe sig ind i virksomheden. De to medarbejdere har både alderen og kompetencerne til at videreføre Sports Pharma som en af Nordens førende leverandører”, siger Thomas Flach, Direktør og ejer af Sports Pharma A/S. 


Yderligere spørgsmål bedes rettes til:
Thomas Flach
tf@sportspharma.dk 
75840533

 

-- // ENGLISH // --

Expansion of the ownership circle in Sports Pharma A/S

As part of a generational change, the ownership circle of Sports Pharma A/S is expanding. Two of Sports Pharma's employees have agreed with owner and director Thomas Flach to buy into the 40-year-old company.

The two key employees Kristian Seest and Jesper Hansen join the ownership circle of Sports Pharma A/S. Kristian has been employed by Sports Pharma A/S since 2007 as a physiotherapist, course instructor and product specialist. Kristian has great knowledge and know-how about customers, products, and suppliers.
Jesper was employed at Sports Pharma A/S in 2019. Jesper's strong analytical and structural thinking has helped to strengthen the organization and develop the company.

"As part of a long-term plan for Sports Pharma, I have continuously discussed the continuation of the company with the board, and it was therefore convenient that two of my key employees approached me with a view to buying into the company. The two employees have both the age and the skills to continue Sports Pharma as one of the leading suppliers in the Nordics", says Thomas Flach, Director, and owner of Sports Pharma A/S.

Please direct any further questions to:
Thomas Flach
tf@sportspharma.dk 
+45 75840533