Cookies  og  Privatlivspolitik

Persondatapolitik
Ved at benytte www.sportspharma.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Sports Pharma A/S respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du giver på hjemmesiden. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.


Dataansvarlig
Navn og kontaktoplysninger:
- Sports Pharma A/S
- Niels Bohrs Vej 7
- 7100 Vejle
- CVR: 70090414
- www.sportspharma.dk
- sp@sportspharma.dk


Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.


Formål med behandling af persondata
Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure.


Kategorier af personoplysninger
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.
www.sportspharma.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.


Almindelige personoplysninger
- Navn og efternavn
- Adresse
- E-mail
- Telefonnummer
- Evt. stilling og virksomhed
- Kategori af købte varer/ydelser
- Fakturerede beløb
- Rabatordninger
- Rykkerbreve
- Rykkergebyrer og morarenter
- Inkassobehandling af tilgodehavende
- Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport


Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende grundlag.
- Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i
- Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse i f.eks. bogføringsloven
- Nødvendig for at kunne sende dig nyhedsbrev og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice
- Udtrykkeligt samtykke


Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på www.sportspharma.dk videregives kun til:
- Virksomhedens interne afdelinger
- Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt
- Forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto
 
www.sportspharma.dk videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du udøver misbrug eller svindel over for Sports Pharma A/S.
For at kunne videreudvikle og forbedre www.sportspharma.dk fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere, du bruger mest.
www.sportspharma.dk anvender Google Analytics og Omniture til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics og Omniture. Google Analytics og Omniture kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics og Omniture accepteres ved besøg på www.sportspharma.dk og fremgår af http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html og http://www.adobe.com/privacy.html.
Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver www.sportspharma.dk ikke data om din brug af tjenesterne på www.sportspharma.dk.


Opbevaring/Sletning
Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

- Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Sports Pharma i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Sports Pharmas forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

- Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse


Adgang til oplysninger
Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder. Herunder kan du angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.
Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på sp@sportspharma.dk


Cookies
Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev og andre tjenester, anvender www.sportspharma.dk cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens terminaludstyr, fx pc, mobiltelefon etc. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiden.
Cookies anvendes for at få hjemmesiden til at fungere og for at forbedre hjemmesidens service, fx ved brug af hjemmesidens indkøbskurv, hvor systemet husker din e-mailadresse, når du som abonnent ønsker at ændre i dit abonnement. Cookies anvendes også til brug for trafikmåling, herunder til statistiske og analytiske formål. Desuden anvendes cookies til målrettet markedsføring, som er baseret på oplysninger om din adfærd på hjemmesiden.
Hvis du ikke ønsker, at www.sportspharma.dk identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du læse mere her om, hvordan du kan slette og blokere cookies fra i din browser.
For hvert besøg på hjemmesiden - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - registrerer www.sportspharma.dk din type af browser, styresystemet, værten (host) og webadresser på de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.


Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft d. 25. maj 2018 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dokumentoplysning
Dette er version 1 af Sports Pharma A/S's persondatapolitik skrevet 09.05.2018