Pronation i foden

Pronation er en tredimensionel bevægelse i foden og er helt naturlig og er en vigtig del i vores støddæmpningskæde. Hvad der er for meget og for lidt pronation vides faktisk ikke med sikkerhed. Ved pronations bevægelsen kommer der helt naturligt medbevægelser hele vejen op gennem kroppen, hvorfor fodens placering på underlaget ofte forbindes med overbelastningstendenser både omkring underben, knæ og hofte.

Ved alle skridt vil foden pronere ved landing og dermed støddæmpe, hvorefter foden skal supinere ved afsæt. Rytmen heri menes at have indflydelse på effektiviteten af afsættet, hvorfor dette forsøges optimeret ved træning , indlæg mv.

Billede