Graston Technique

Ofte stillede spørgsmål omkring Graston Technique

Ofte stillede spørgsmål omkring Graston Technique
 

HVAD ER GRASTON TECHNIQUE?

Graston technique (GT) er en unik, evidensbaseret form for Instrument assisted soft tissue mobilisation (IASTM), der giver behandlere (fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, osteopater, massører, fodterapeuter, akupunktører m.fl.) mulighed for effektiv behandling af bløddele. Denne manuelle behandlingsform kan bruges til at diagnosticere og behandle uregelmæssigheder i vævet.

GT bruger specialdesignede instrumenter i rustfrit stål med unikke behandlingsflader og vinkler for effektivt at kunne indgå i manuel behandling af patienten. Brugen af GT instrumenterne kombineret med relevant øvelsesterapi resulterer i hurtigere smertefri bevægelse og funktion.

ER GRASTON TECHNIQUE EN EVIDENSBASERET FORM FOR MANUEL TERAPI?

Der findes empirisk og anekdotisk dokumentation for følgende fysiologiske virkninger af GT:

 • Adskiller og nedbryder kollagen-tværbindinger samt spreder og strækker bindevæv og muskelfibre
 • Letter refleksændringer i det kroniske muskelholdningsmønster (hæmning af unormal tonus / beskyttelse, der fører til smertereduktion via forbedret sensorisk input)
 • Ændrer / hæmmer spinalrefleksaktivitet (lettet segment)
 • Øger hastigheden og mængden af blodstrømmen til og fra området (angiogenese vs. øjeblikkelig lokal stigning i blodgennemstrømningen)
 • Øger cellulær aktivitet i regionen, inklusive fibroblaster og mastceller
 • Øger histaminrespons sekundært til mastcelleaktivitet

 

HVORFOR ER ARVÆV ET PROBLEM?

Arvæv begrænser bevægelsesområdet på grund af dets negative indflydelse på sensormotoriske frekvenser. Unormale sensoriske input giver en kontinuerlig dysfunktionel cyklus med sensibilisering af nervesystemet, smerter og dysfunktionel bevægelse / motorisk output. GT tilbyder en pålidelig metode til manuel terapi, der bryder denne cyklus af smerter og dysfunktionel bevægelse.
 

HVORDAN ER ARVÆV FORSKELLIG FRA ANDET VÆV?

Under mikroskop kan normalt væv organiseres på forskellige måder: som tætte, regelmæssige langstrakte fibre, der kører i samme retning, såsom sener og ledbånd; eller som tæt og løs, uregelmæssig med fibre, der kører i flere retninger. Når væv er beskadiget, vil det i begge tilfælde hele på en fibrotisk, tilfældig måde og kan forekomme tæt under diagnostisk ultralyd. Vævet kan være fortykket og uregelmæssigt sammenlignet med ikke-ødelagt væv, hvilket resulterer i et begrænset bevægelsesområde og meget ofte smerter og funktionelle begrænsninger.

 

ER GRASTON TECHNIQUE NYT?

Begrebet tværfiber-massage er ikke nyt. Graston Technique® er baseret på af Dr. James Cyriax’ (en britisk ortopædkirurg) arbejde.
 

HVILKE RESULTATER KAN FORVENTES?

Historisk set har Graston Technique® haft positive resultater i 75-90 procent af alle behandlede tilstande. Det er effektivt til at gendanne funktionen ved akutte og kroniske skader, før- og postkirurgiske patienter og opretholde et optimalt bevægelsesområde.

 

KAN ALLE FÅ ADGANG TIL INTSRUMENTERNE?

GT-uddannelse er tværfaglig og tilgængelig for følgende fagfolk:

     Akupunktører
     Massageterapeuter/Massører
     Håndterapeuter
     Kiropraktorer
     Tandlæger
     Medicinske læger
     Ergoterapeuter
     Ergoterapeutassistenter
     Osteopater
     Fysioterapeuter
     Fodterapeuter
     Studerende (I det sidste år af et af ovenstående uddannelse)
     Dyrlæger

Kun behandlere, der er blevet uddannet i Graston Technique® Basic-kurset, er kvalificerede til at få Graston Technique®-instrumenterne og anvende teknikken til behandling af patienter. Vi afholder løbende kurser.
 

HVILKEN TILSTANDE KAN BEHANDLES MED GRASTON TECHNIQUE?

GT-uddannede behandlere bruger GT-instrumenter til effektivt at behandle bløddelslæsioner og fasciale begrænsninger, mens de behandler akutte og kroniske tilstande, herunder:

 • Akillessenebetændelse / ankelsmerter
 • Karpaltunnelsyndrom (smerter i håndleddet)
 • Cervicothoracic forstuvning / belastning (nakkesmerter)
 • Fibromyalgi
 • Lateral epikondylitis / tennisalbue
 • Lumbosacral forstuvning / belastning (rygsmerter)
 • Medial epikondylitis / golfalbue
 • Myofascial smertsyndrom
 • Patellofemoral lidelser (knæsmerter)
 • Plantar fasciitis / fodsmerter
 • Efter operationer som ledudskiftning, RTC-reparationer (når postkirurgisk protokol muliggør mobilisering af blødt væv / manuel terapi)
 • Rotator cuff tendinitis (skuldersmerter)
 • Arvæv / post-kirurgiske ar (når det er helt lukket)
 • Patienter, der udviser central og/eller perifer følsomhed
 • Shin splints
 • Trigger finger
 • Post-mastektomi og ar efter kejsersnit


Graston Technique® kan bruges til at behandle enhver dysfunktion i bevægelsesapparatet, hvor der er en bløddelskomponent.

 

HVAD KOSTER UDDANNELSEN OG INSTRUMENTERNE?

Graston Technique Kursus M1 koster kr. 3400,- (2-dages kursus). Kursus M2 koster kr. 3400,- (2-dages kursus). Et helt sæt instrumenter (6 instrumenter) koster kr. 19.995,- inkl. moms. Købes instrumenterne i forbindelse med kurset, koster sættet m/6 instrumenter kr. 16.995,- inkl. moms.

 

KAN DER BETALES OVER FLERE GANGE?

Ja – vi kan tilbyde 4 variable betalingsbetingelser/-muligheder. Kontakt os for info.

SKAL JEG KØBE INSTRUMENTERNE FOR AT DELTAGE PÅ KURSET?

Det er ikke nødvendigt at købe instrumenter for at få fordel af GT kurserne. Vi stiller instrumenter til rådighed på kurserne. Graston Technique er dog designet til at kun arbejde med Graston Technique Instrumenterne - og hvis du vil profilere dig som GT-behandler efter kurset, er det nødvendigt med de originale Graston instrumenter.

 

HVEM HENVENDER KURSERNE SIG TIL?

GT-uddannelse er tværfaglig og er tilgængelig for følgende fagfolk:

 • Akupunktører
 • Massageterapeuter/Massører
 • Håndterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Tandlæger
 • Medicinske læger
 • Ergoterapeuter
 • Ergoterapeutassistenter
 • Osteopater
 • Fysioterapeuter
 • Fodterapeuter
 • Studerende (I det sidste år af et af ovenstående uddannelse)
 • Dyrlæger
   

YDES DER RABAT TIL STUDERENDE?

Ja – studerende kan deltage på kursus til kr. 2500,-

 

HVAD SKER DER HVIS KURSET AFLYSES ELLER JEG AFMELDER KURSET?

Hvis kurset aflyses tilbagebetales hele kursusgebyret. Hvis du framelder kurset, vil der blive opkrævet et aflysningsgebyr på kr. 500,-. Alternativt kan dit kursusgebyr overføres til en anden dato eller lokation.