Team Danmark

Vi står bag de danske atleter

Om os

Team Danmarks kerneopgave er at udvikle dansk eliteidræt i en international kontekst. Det kræver, at Team Danmark og vores mange vigtige samarbejdspartnere til stadighed formår at være på forkant og udnytte de særlige potentialer, som ligger i den danske idrætsmodel og i det talentgrundlag, som bliver skabt i Danmark.
Team Danmark vil i perioden 2017-2020 arbejde strategisk med tre udvalgte områder: ”Innovation”, ”Ressourcer” og ”Samspil”. Alle tre strategiske områder rummer særlige potentialer for Danmark i den internationale kontekst.

Tendenser i international eliteidræt
Stadig flere lande har fået øjnene op for eliteidrættens værdi for samfundet. Derfor bliver der i stigende grad investeret i eliteidræt over det meste af verden.
Den skærpede konkurrencesituation blandt vores internationale konkurrenter er en præmis, der er med til at definere Team Danmarks udviklingsområder og arbejdsfelter. Specialforbund og de danske atleter skal præstere i en international kontekst, og derfor skal Team Danmark hele tiden udvikle indsatsen i en international sammenhæng.
De internationale tendenser danner sammen med lovgrundlaget og de strategiske afsæt de primære udgangspunkter for Team Danmarks målsætning, indsatsområder og prioriteringer i perioden.

/ ENG
Partner status
Forbund
Sted

Brøndby - Denmark

Website
teamdanmark.dk/
Kontakt os
post@teamdanmark.dk

Cases af Team Danmark