Førstehjælp og sportspleje

Hvert år rammes danske sportsfolk af foruroligende mange idrætsskader, som idrætsfolkene først og fremmest selv bør gøre noget ved. Først ved at forberede sig grundigt både fysisk og psykisk til idrætsaktiviteterne og dermed mindske risikoen for skader. Dernæst bør alle sikre sig den nødvendige viden om deres sportsgrens almindeligste skader. Herunder specielt hvordan man forebygger og foretager effektiv førstehjælp på idrætspladsen.