• Globus produktinformation

 • Elektrodeplacering - retningslinjer

  Tilbage

  Elektrodeplacering er meget vigtig for at opnå en effektiv EMS træning. Mange spørger om den nøjagtige elektrodeplacering for den pågældende muskel og frygter, at EMS-træningen ikke vil fungere, hvis elektrodens placering ikke er nøjagtig. Elektrodeplaceringen bliver lettere for alle muskler, hvis man har forstået nogle få principper.

  De vigtigste punkter, man skal huske, er::

  * Placering i forhold til musklens anatomi

  * Retning mellem elektroderne

  * Størrelsen på elektroderne

  * Polaritet (i mange respekterede forskers mening ikke vigtig, men en problemstilling desangående vil blive nævnt senere)

   

   

   

   

  Placering:

  Som udgangspunkt ønskes elektrostimulation af musklerne, når de er i mellemstilling - mellem fuld ekstension og fuld kontraktion. Angående f.eks. benene anbringer de fleste erfarne sportsfolk deres ben lidt mere udstrakte end 90° (100-110). Hvis man sætter elektroderne på før den korrekte stillinger opnået, kan man risikere, at den ideelle elektrodeposition i relation til musklens motoriske endeplade, som man ønsker at ramme, ændres.

   

  Den ene elektrode sættes på muskelbugen. Den kaldes også den aktive elektrode, og muskelbugen falder sammen med det motoriske punkt, dvs. det punkt, hvor innervationen af musklen finder sted. Eksempelvis er dette sted på vastus lateralis, dvs. ydersiden af quadriceps, det sted hvor musklen buler ud flere tommer fra knæet.

   

  Den anden elektrode, kaldet den passive elektrode, sættes på musklens proksimale ende. Det er den del af musklen, der er nærmest ved innervationerne, dvs. nærmest ved hovedet eller rygsøjlen. Du ønsker, at elektroden fortsat er på en kødfuld del af musklen. Du ønsker ikke, at denne elektrode er, hvor musklen går over i sin sene, fordi der ikke sker nogen innervation af senen. For at sikre at du er på muskeldelen, har du derfor en tendens til at være for forsigtig med hensyn til muskeldelen. I vores eksempel med ydersiden af quadriceps er dette et par tommer under lyskefolden (fra hofte til lår), helt klart stadig på ydersiden af låret.
   

  Den bedste måde at forstå disse placeringer på er ved at bøje musklen. Som en hjælp til korrekt placering er det bedst at tjekke anatomien af den muskel, man vil stimulere. Man kan også købe et muskelanatomikort, som man kan have med sig. Husk, at anatomien er forskellig fra person til person. Et meget synligt eksempel er læggene: der er mennesker med lange lægge som en væge, og mennesker med korte kompakte, bundtlignende lægge.

   

  Elektroder med dobbeltindgang
  Det er op til den enkelte, om man vil anvende standardelektroder med enkeltindgang eller elektroder med dobbeltindgang. Det gør ingen forskel, fordi separate kanaler ikke udsender strømmen samtidig. Ud fra et praktisk synspunkt er elektroder med dobbeltindgang hurtigere at påsætte (du behøver kun at klæbe en elektrode på i stedet for to) og sandsynligvis billigere. Placeringen af en elektrode med dobbeltindgang er nødvendigvis et kompromis mellem de to placeringer for de to muskler, som man forsøger at stimulere. Mange professionelle sportsfolk foretrækker to separate elektroder på quadriceps.

   

  Retning:

  Den imaginære linje, der forbinder den ene elektrodes centrum med den andens, skal mere eller mindre følge muskelfibrenes retning. Det er groft sagt den retning, hvori en muskel trækker.
  Der vil opstå trækninger i musklen, og den vil få de såkaldte tetaniske kontraktioner, selv hvis dens elektroder ikke er rettet ind på denne måde. Det skyldes, at elektroderne ender til sidst og lukker kredsløbet et eller andet sted i musklen, og i dette kredsløb vil nogle nerver blive ramt. For at ramme de fleste nerver mest effektivt, er mandog nødt til at tage hensyn til musklens form og arbejde langs med dens fibre.

  Dertil kommer, at hvis strømkredsen er lukket korrekt langs mange innervationer og fibre, vil strømmen møde mindre modstand på sin vej. Det er meget vigtigt at opnå en kraftig kontraktion, da det påvirker komforten direkte. EMS-brugere øger i reglen strømmen op til deres komfortniveau, som naturligvis er lige under smertetærsklen. Og smerter skyldes, at der går høj spænding gennem huden.

  Lad os forklare, hvordan strøm, spænding og modstand relaterer sig til hinanden. Strømmen løber i et kredsløb, der påvirkes af den anvendte spænding og af den modstand, strømmen møder. Hvis man øger spændingen, vil der løbe mere strøm og vice versa. Hvis man øger modstanden, vil der løbe mindre strøm og vice versa.
  Globus Premium er en konstantstrømsgenerator: det betyder, at apparatet forsøger at holde niveauet for strømstimulation konstant. Man har brug for et vist strømniveau for at stimulere musklerne. Det opnås ved direkte at påvirke kontroltasterne for strøm for den pågældende kanal. Når man gør det, hæver stimulatoren spændingen for at opnå det specielle strømniveau, som man har forlangt. Hvis modstanden stiger i dette kredsløb, vil stimulatoren øge spændingen for at undgå, at strømmen aftager. Hvis modstanden mindskes i dette kredsløb, vil stimulatoren mindske spændingen for at undgå at strømmen stiger.
  Spændingen har imidlertid direkte forbindelse med den prikkende fornemmelse. I takt med at man øger spændingen, bliver den prikkende fornemmelse mere intens, indtil den bliver smertefuld og uudholdelig. Det forklarer, hvorfor man under eller umiddelbart efter opvarmning kan få strømniveauet til at stige: opvarmning forøger blodgennemstrømningen gennem dine muskler, og mere blod betyder mindre modstand mod passage af strøm. Omvendt betyder mindre modstand, at stimulatoren skal generere en lavere spænding for at opretholde det pågældende strømniveau. Og mindre spænding får igen den prikkende fornemmelse til at føles mindre intens. Man kan forøge strømstyrken, og kontraktionen bliver så kraftigere.

   

  Tilbage til hvorfor retningen langs de to elektroder er vigtig. Hvis strømmen skal krydse muskelfibrene i stedet for at løbe langs med fibrene, vil følgende ske:
  modstanden bliver større, hvilket vil får spændingen til at blive større for at holde strømmen konstant, hvilket igen vil gøre, at man rammer et niveau for ubehag tidligere, og  man vil ikke kunne opnå så kraftig en kontraktion.
  Uheldigvis ser det ud til, at megen tilgængelig litteratur og mange billeder om elektrodeplacering overser dette princip. Det mest oversete er placeringen af elektroder med henblik på pectoralis-musklerne, hvor mange billeder viser den ene elektrode oven over den anden i stedet for den ene tættest ved armhulen og den anden i retning af brystkassens midte.

   

  Størrelse:
  Der er to forskellige holdninger. Den ene side er fortaler for de størst mulige elektroder, som kan passes ind på et specielt kropsområde. Den anden er fortaler for forskellige størrelser for at kunne koncentrere elflowet i den mest hensigtsmæssige retning.
  Den side, der er fortaler for de størst mulige elektroder, antager, at jo større elektroden er, jo lettere vil det være at fordele strømmen i musklen, jo højere vil komfortniveauet være, jo højere vil du kunne skrue strømstyrken op, og jo stærkere kontraktion.
  Den side, der er fortaler for uens størrelser, anbefaler placering af den mindste elektrode på muskelbugen. Rationalet er, at med en mindre elektrode vil strømmen blive koncentreret på den motoriske endeplade, som er lige i musklens centrum. Den mener desuden, at koncentrationen også vil få strømflowet til at nå dybere ned i musklen, før det krydser over til den anden elektrode, der er anbragt proksimalt. Simuleringer udført ved brug af lovene om elekticitet viser, at denne koncentration er marginal. Vores forslag er derfor, prøv begge, og se, hvad der virker bedst for dig.

   

  Polaritet:
  I starten af denne beskrivelse omkring elektrodeplacering blev det forklaret, at elektrodeplacering ikke er vigtig, men at nogle mennesker er uenig i det. Det er blevet et stridsemne mellem folk, som har bekendt sig til de forskellige teorier.
  Kort sagt er den strøm, der dannes af et EMS-apparat som Globus Premium Sport og Fitness, pr. definition vekselstrøm. Indrømmet, det er en speciel type vekselstrøm, fordi dens kurveform er rektangulær og ikke sinusformet som strømmen i stikkontakten hjemme. Ikke desto mindre bliver hver ledning ved med at skifte mellem polariteten + og –. Derfor er der ikke en korrekt benævnt + ledning at forbinde med den ene eller den anden elektrode. Man kan mærke dette ved at holde pause med EMS-sessionen midtvejs, bytte ledningerne om og derefter fortsætte. Vi mærkede ikke nogen forskel? Nuvel, anerkendte forskere siger, at i sidste ende bør elektrodeplacering og tilslutninger følge den opstilling, som giver den kraftigste kontraktion. Så hvis man ikke oplevede nogen ændring i kontraktionsstyrken, må det være fordi de to ledninger virker ens med begge de to elektroder.
  Mange forskere inden for EMS til sportstræning er enige om, at de to ledninger kan tilsluttes vilkårligt. Men inden for terapeutisk brug af elektrostimulation er der flere anvendelsesmåder med asymmetrisk strøm (f.eks. strøm som på – siden ikke nøjagtigt gentager det, der sker på + siden. De vigtigste er visse typer af TENS (smerteterapi). For disse anvendelsesmåder gør det derfor en forskel, hvordan + og – ledningerne forbindes. Da EMS er tæt forbundet med brugen af terapeutisk elektrostimulation, nævner de fleste eksperter i deres videnskabelige artikler den måde, ledningerne var forbundet på i deres laboratorier. Og det har en tendens til at blive fastholdt hos nogle i EMS-gruppen. Nogle forfattere refererer til elektroden over den motoriske endeplade som den aktive elektrode, og den anden elektrode som den passive elektrode. Men på grund af sammenblandingen af det medicinske område og træningsområdet, er der en tendens til at ordet aktiv og + anvendes i flæng ligesom ordet passiv og –.


  Desuden fremstiller de fleste firmaer, der fremstiller EMS-apparater, også apparater til det medicinske marked. Det resulterer i, at ledningerne og mange elektrodeplaceringsbilleder mærkes med + og –. Men det er nærmest også den eneste grund til, at man ser polariteten i manualer, på billeder og i artikler, ikke af nogen anden grund.

  Tag det afslappet, og forbind elektroderne med den ledning, du foretrækker.

  Tilbage