• Globus produktinformation

 • Strømtype - IONOFORESE

  Tilbage

  Iontoforese

   

  Ionoforese er en ikke-invasiv metode til transdermal indføring af høje koncentrationer af medicin eller bioaktive stoffer vha. elektromotorisk frastødningskraft ved brug af en lille elektrisk ladning påført et ionoforesekammer placeret på huden indeholdende et aktivt ladet stof og dets opløsningsmiddel (transportmiddel).

   

  Det er baseret på visse lavmolekylære medicinske stoffers ion-dissocieringsevne, når de opløses i vand.
   

  Det er af fundamental betydning af vide, om den aktive del af medicinen, der skal optages, er positivt eller negativt ladet, når den er blevet dissocieret til ionform, så den kan placeres korrekt med hensyn til det elektriske flow.

   

   

  Medicinionerne overføres til kroppens indre gennem de hudzoner, som har lav modstand mod strøm, så de når cellemembranerne, der som følge deraf ændres elektrisk.

   

  Ionoforesemekanismen
  Formålet med ionoforeseterapi er at blive i stand til overføre et farmaceutisk aktivt stof gennem huden til vævet, og derved overføre medicinen direkte til den ønskede del af kroppen. Fordelene ved denne fremgangsmåde er, at den nødvendige medicin kan administreres i lavere doser, hvorved de mulige bivirkninger i kroppen reduceres.
  Den faktiske terapeutiske værdi kan i det væsentligste tilskrives kombinationen af to faktorer: Den første af dem er den smertestillende og vasomotoriske virkning af den administrerede konstante strøm, og den anden er de fordele, der udspringer af, at medicinen bliver ført direkte ind i det område af kroppen, der er ramt. Det er af denne grund, at iontoforeseterapi ofte vælges som en behandlingsmetode til overfladisk inflammation. Den kan virke antiinflammatorisk og sederende og er et alternativ til subkutan injektion af ionopløsninger.
  Ionoforese er især indiceret til behandling af lidelser i superficielle led, hvor densiteten af subcutis og muskelmassen er særligt tynd.

   

  Kvantificering af det overførte stof
  Teorien for forholdet mellem transdermal ionvandringsabsorption og styrken af den administrerede strøm er beskrevet i Faradays lov:
  D= I M/ZF
  hvor D repræsenterer den transdermale ionabsorption
  I strømstyrken,
  M molekylvægten af medicinen,
  Z antallet af ladninger pr. medicinmolekyle
  F  Faradays konstant (96,487 C/mol).

  Tilbage