• Globus produktinformation

 • Strømtype - DENERVEREDE MUSKLER

  Tilbage

  Denerverede muskler

   

  Strøm til denerverede muskler eller delvist denerverede muskler.

  Stimulationen af en denerveret muskel er anderledes end stimulation af en rask muskel, fordi muskelfibrene skal aktiveres af specielle former for strøm.

  Når der er en traumatisk læsion i de perifere nerver, medvirker målingen af kronaksi-værdier til at fastslå, om denervationsniveauet er meget lille, delvist eller komplet.

   

   

  Målet med motorisk stimulationsbehandling er at opretholde reaktionsevnen og begrænse muskulær sklerose, så musklen får mulighed for at blive så funktionel som muligt efter reennervations-behandlingsprogrammet, som undertiden kan vare helt op til nogle få måneder.

   

  Effekten af denne type behandling er meget afhængig af anvendelse af korrekte stimulationsparametre. De skal defineres meget specifikt for hver enkelt patient og opdateres hen ad vejen.

   

  FIRKANTSTRØM
  En firkantstrøm er karakteriseret ved en enkelt firkantet puls, som hurtigt stiger fra nul til den indstillede maksimumværdi over en periode, som er lig med pulsens varighed, og efter en hvileperiode, som svarer til den tid, det tager for musklen at vende tilbage til normal. Pulsens firkantform forårsager muskelkontraktionen. Pulsvarigheden bestemmer den denerverede fibers selektive kontraktion, og pulsenes middel-nulværdi (vekslende polaritet) forhindrer ioniseringsfænomener på huden.

  Firkantpulse anvendes hovedsageligt på fuldstændigt denerverede muskler. Programmet ændres i overensstemmelse med pulsbredden og hvileperiodens længde.

   

   

   

  TREKANTSTRØM

  En trekantstrøm når sin maksimale styrke, når den oprettes på en lineær stigningsskala, som, kombineret med pulse af relativt lang varighed, fremprovokerer et validt kontraktionsrespons i de denerverede fibre (styret af beskadigede nerver) uden at fremprovokere en stimulus i de tilstødende sundt innerverede fibre. Idet det er en motorisk stimulationsstrøm, skal den trekantpuls, der er ansvarlig for kontraktionen af den denerverede fiber, naturligvis efterfølges af en hvileperiode, hvor strømmen ikke har nogen værdi. Polariteten af pulsene veksles for at undgå ioniseringsfænomen i huden.

  Nervefiberens evne til at tilpasse sig den langsomme forøgelse af stimulusstyrken og patientens manglende evne til at føle smerte forklarer brugen af trekantstrøm til muskelstimulation af totalt denerverede muskler og delvist denerverede muskler. Den selektive stimulation af fibrene sker uden påvirkning af de raske nervefibre, hvilket kan være en kilde til problemer, når der anvendes en vekslet firkantpuls, som følge af den hurtige forøgelse af pulsationen. Programmet veksler i overensstemmelse med pulsationsbredden og hvileperiodens længde.

   

  TRAPEZFORMET STRØM

  Trapezformet strøm anvendes primært på muskler, som kun er delvist denerverede. Programmet veksler i overensstemmelse med pulsationsbredden og hvileperiodens længde.

  Tilbage