• Globus produktinformation

 • Strømtype - KOTZ

  Tilbage

  Kots-strøm

   

  Dr. Yakov Kots blev berømt for at bruge elektrostimulation i træningsprogrammet til de russiske sportsfolk, og resultaterne af hans undersøgelser blev gjort offentligt tilgængelig ved de olympiske lege i Montreal 1976.

   

  Den elektriske strøm, der blev anvendt til stimulation af sportsfolkene, blev kaldt russisk strøm eller Kots-strøm, og den blev snart også anvendt af sportsfolk fra andre lande og blev således en udbredt sportstræningsmetode.

   

  Dr. Kots definerede egenskaberne for den strøm, som bærer hans navn, efter angiveligt at have udført omfattende forskning og eksperimenteren:

  - strømform: sinusformet (den løber gennem muskelvæv i vekslende retninger)

  - den har en frekvens på 2500 Hz, når den påføres muskelmasse (1000 Hz hvis den påføres direkte på nerver)
  - burst-stimulation på 10 sekunder med elektriske impulser.

   

  For at undgå for tidlig udtrætning af musklen, som indtræffer efter 12-15 sekunders kontinuerlig stimulation, bestemte Kots den ideelle arbejdsvarighed til 10 sekunder (pulseret i sæt på 10 ms vekslende med en pause på 10 ms) efterfulgt af 50 sekunders hvile med en arbejdscyklus på 1:5.

   

  Med hensyn til andre former for lavfrekvent motorisk aktiveringsstrøm syntes denne type strøm at sikre en bedre træning af muskelmassen med dybere virkning, og den blev også anset for mere tolerabel.

   

  Brug af Kots-strøm på det medicinske felt

  Nye videnskabelige opdagelser vedrørende kontraktionsmekanismen i muskelmasse og en ny teknologi, som kan generere impulser af forskellige former (forkantede, trekantede, trapezformede) førte til, at den sinusformede strøm til elektrisk stimulation af musklerne gradvist blev opgivet til sportsformål til fordel for den mere præformaterede strøm med en bifasisk firkantbølge symmetrisk med frekvenser, som veksler fra 30 til 120 Hz.  Kots-strømmen blev ikke desto mindre fortsat anvendt på det medicinske felt, hvor den stadig havde gyldige anvendelsesområder på grund af egenskaberne:

  1) God muskelrekruttering

  2) Dyb virkning

  Den motoriske stimulationsvirkning af Kots-strøm realiseres i modsætning til andre strømtyper dybt inde i musklen, fordi den yder mindre modstand mod denne strøm. Det er faktisk påvist, at hudens modstand mindskes, efterhånden som frekvensen øges.

   

  Maksimal tolerance

  Blandt de forskellige former for motorisk stimulerende strøm tåles sinusformet strøm med mellemfrekvenser bedst af patienten. Det skyldes, at der skabes en uoverensstemmelse mellem muskelkontraktionstærsklen og tærsklen smertefølsomhed, når strømmens frekvens øges.

   

  Ved en frekvens på mellem 3.000-8.000 Hz er tærsklen for smertefølsomhed højere end tærsklen for motorisk stimulation. Ved disse frekvenser stimulerer de elektriske impulser de motoriske nervefibre mest og de smertefølsomme fibre mindst og fremprovokerer derfor praktisk talt smertefrie muskelkontraktioner.

   

  Anvendelsesområder for Kots-strøm

  Den sinusformede Kots-strøm har dog fundet et vigtigt anvendelsesområde inden for ortopædi til behandling af skoliose efter SPES-metoden (Surface Paravertebral Electro Stimulation (paravertebral overflade-elektrostimulation). Paravertebral elektrostimulation er en relativt ny metode, og dens værdi er endnu genstand for diskussion, men det må erkendes, at den i visse velvalgte tilfælde faktisk kan udsætte brugen af et korset uden risiko for patienten. Et andet område, hvor elektroterapi af innerverede muskler kan anvendes, er funktionel elektrisk stimulation (FES).

   

  Der findes utallige videnskabelige forsøg, som beskriver elektrostimulation af hemiplegikere via elektrisk stimulation af ikke-spastiske muskler med manglende nervekontrol med det formål at fremprovokere en muskelkontraktion, som derefter kan frembringe en funktionel bevægelse. Man skal huske, at hemiplegikere ikke har muskelparalyse som følge af læsioner i de perifere nerver, lige som musklernes kontraktionsevne ikke er ændret. Der vil derfor være tilstande, hvor der kan anvendes elektrostimulation.

   

  Elektroterapi med Kots-strøm anvendes også med held ved muskeltransplantater for at sikre tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer og ilt til den nytransplanterede muskels funktion samt for at hjælpe patienten med at opnå viden om hans/hendes nye funktionelle tilstand takket være tilførslen frembragt af den inducerede muskelkontraktion.

  Tilbage